1398-09-11
کنترلر منطقی برنامه پذیر

پی ال سی LS

پی ال سی – PLC پی ال سی LS کنترل کننده منطقی برنامه پذیر یا به اختصار PLC ، یک سیستم دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی […]