1397-11-14
منطق و کنترل فازی

ساده ترین مفهوم منطق و کنترل فازی

منطق و کنترل فازی   چرا منطق ؟ چون پایه و اساسش همون منطق بولی هست که همه کمابیش با اون آشنا هستن. چرا فازی؟ منطق […]
1398-06-30
کنترل گشتاور

کنترل گشتاور مستقیم

کنترل گشتاور مستقیم درایو های کنترل دور ( AC , DC ) موجب عملکرد بی سابقه ای در موتور های الکتریکی شده و با تطبیق سرعت […]
1398-07-18
اتوماسیون صنعتی

کنترل و اتوماسیون صنعتی

کنترل و اتوماسیون صنعتی کیفیت محصولات، سازگاری با محیط مصرف و قیمت رقابتی، میدان های پیکار میان صنایع هستند. در این چالش بزرگ، برخی صنایع افزون […]